Samtalsterapi

ABC (Attachment & Biobehavioral Catch-up)

Mindfulness


Vi erbjuder

Individuell samtalsterapi
Parrådgivning
Familjerådgivning
 Individuell behandling, missbruk & beroende
Individuell behandling, medberoende
 Anhörigprogram enligt Ersta Vändpunktens modell
Intervention
 ABC (Attachment Biobehavioral Catch-up) 
 Mindfulness - individuellt program
 Mindfulnesskurser i grupp
 Föreläsningar inom missbruk, beroende, medberoende, mindfulness och       Attachment Biobehavioral Catch-up.
 
Councelling by Markebjer AB har sedan starten 2006 haft missbruks- och beroendefrågor samt ångestrelaterade störningar och medberoendeproblematik med anknytning till detta som specialområde. Fokus ligger på behandling av olika typer av missbruk och beroende, vilket inbegriper kemiskt missbruk/beroende såsom alkohol-, narkotika- och tabletter, samt processmissbruk- och beroende, där mat, sex och relationer ingår. 
Vi erbjuder samtalsterapi på kognitiv- och anknytningsbas för individer, par och familjer - både gällande beroende/medberoende och annan problematik. 
Sedan 2012 erbjuder Councelling by Markebjer AB mindfulness på individ- och gruppnivå. 
Med start hösten 2020 kommer Councelling by Markebjer AB erbjuda ABC-interventioner enligt modellen Attachment & Biobehavioral Catch-Up. Modellen har utvecklats av professor Mary DozierUniversity of Delaware.
Attachment & Biobehavioral Catch-Up

Våra arbetsområden - våra styrkor

Lång erfarenhet
av samtalsterapi, rådgivning och behandling
Privat aktör med fullständig diskretion


Solid teoretisk skolning i kombination med beprövad erfarenhet
ABC-konsult, en av få i Sverige somjobbar med små barn och deras föräldrar för att stärka anknytningen


Samtalsterapi via telefon och videolänk

Anhörigprogram

Spetskompetens inom missbruk, beroende, medberoende och ångest


 Jobbar i glappet mellan beroendevård och psykiatri


Utför interventioner inom beroendeområdet
Mindfulnessindividuellt eller i grupp

Jobbar på plats
hos våra klienter - välj den plats som passar bäst

Kombinerar samtalsterapi och mindfulness

Alla vill. Alla kan.

 

 

 
 
 

Våra nöjda kunder

« Det känns så bra att ni finns med även om vi inte ses just nu! Jag kan höra av mig och ni svarar direkt.
Klient med ångest
Gävle
« Vet inte hur jag orkat allt att ha kunnat ventilera med er och fått råd, kunskap och pepp »

Klient som är medberoende
Danderyd
« Utan er vet jag inte om jag överlevt!»

Klient med tablett- och drogberoende
Spånga
© Copyright Councelling by Markebjer AB