ABC (Attachment &Biobehavioral Catch-up)

ABC utvecklades för föräldrar med små barn mellan 6 och 24 månader i syfte att hjälpa föräldrarna att tillgodose barnets omsorgsbehov när barnet är stressat, att följa barnets vägledning, och att som förälder undvika skrämmande beteenden. ABC sker i hemmet under tio sessioner. ABC förbättrar trygg anknytning, normaliserar stressnivåerna, ökar språkförmågan och impulskontrollen samt andra viktiga förmågor som exempelvis behövs under skolåren.
 

ABC (Attachment Biobehavioral Catch-up) 

Det här är ABC

Små barn som tidigt upplevt svårigheter har en förhöjd risk för att utveckla beteende-mässiga, känslomässiga och fysiologiska problem. 
Detta kan innebära att barnet får svårt att utveckla trygga relationer samt svårigheter för barnet med att hantera sitt beteende och sina känslomässiga reaktioner i samband med stress. Om föräldrarna uppträder, och reagerar, på ett omvårdande sätt kan barnet skyddas gentemot dessa negativa effekter.
ABC utvecklades för föräldrar med små barn mellan 6 och 24 månader i syfte att hjälpa föräldrarna att tillgodose barnets omsorgs-behov när barnet är stressat, att följa barnets vägledning, och undvika skrämmande beteende. ABC sker hemmet under tio sessioner.
ABC förbättrar trygg anknytning, normaliserar kortisolproduktionen, ökar språkförmågan och impulskontrollen samt andra viktiga förmågor som behövs för att bli skolmogen.
 • ABC erbjuds till föräldrar och omsorgsgivare till små barn
  mellan 6 och 24 månaders ålder. 
 • ABC stärker din relation till ditt barn samtidigt som du hjälper
  ditt barn att utveckla förmågan att reglera både sina känslor och
  sitt beteende.
 • ABC är utformad för att hjälpa dig att se och följa ditt barns signaler.
 • Ditt förhållande med ditt barn kan hjälpa till att skydda ditt barn
  mot tidiga svårigheter och stärka förmågan hos ditt barn att återhämta
  sig vid motgångar.


Förväntade resultat av ABC:

 • Barn lär sig att de kan lita på sin omsorgsgivare.
 • Barn utvecklar bättre självkontroll.
 • Barn utvecklar mera normaliserade mönster av stresshormon.
 • Språkutvecklingen ökar.
 • Barn börjar utveckla färdigheter som hjälper dem att vara
  uppmärksamma i skolan.
 • De har lättare att stå ut med tråkiga aktiviteter fastän de är frustrerade.
 • De utvecklar självförtroende och självkänsla.
 • Föräldrar har lättare för att reagera på sina barns oro och leker med
  barnen på ett sätt som främjar utvecklingen.

ABC innefattar:

 • Tio veckors 1 timmes sessioner i ditt hem där du leker med ditt barn
  och samtalar om hur du ska ge ditt barn omsorg.
 • Föräldrar erbjuds positiv återkoppling under sessionerna genom
  videoklipp och kommentarer i stunden.
 • Programmet avslutas efter 10 veckor med en gåva i form av en
  speciell video av dig och ditt barn.
© Copyright Councelling by Markebjer AB