Lex Lilla hjärtat & barnets bästa

Det krävs mer än lagändringar för att säkerställa utsatta barns rätt i samhället. Vi verkar för att få till stånd en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet. Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
 
 
© Copyright Councelling by Markebjer AB